Gemeente Amsterdam Centrumontwikkeling Bos en Lommerplein


Het project betrof een complexe, multidisciplinaire en veelomvattende grootstedelijke vernieuwing voor een nieuw stadshart in Amsterdam-West. Het was een publiek private samenwerking van marktpartijen en gemeentelijke diensten en rijksoverheden (PPS). Uitgangspunt was een SPVE voor in totaal vier deelgebieden met een grondexploitatie van 80 miljoen euro. Het project was aangewezen als landelijk voorbeeldproject in het kader van het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik (StiR)

Kenmerken van het project

 • een uniek project aan de West-as
 • de eerste overbouwing van een Nederlandse Rijksweg
 • een nieuw stadsdeelhart en een nieuwe verbinding over de ringweg
 • een centrum met winkels, woningen en kantoren gekregen, nagenoeg op de plek waar bouwmeester Van Eesteren het ooit had gedacht.
 • een rendabel investeringsproject (€ 200 miljoen) in een herstructureringsgebied
 • mijlpaal én symbool voor de veelomvattende vernieuwing van heel Bos en Lommer met 900 miljoen aan vervolginvesteringen

Het Bos en Lommerpleinproject bestaat uit vier deelgebieden:

 • deelgebied 1: Het Gulden Winckelplantsoen en Marktplein
 • deelgebied 2: Overbouwing ringweg A10 :en T-splitsing
 • deelgebied 3: Het Bos en Lommerplantsoen
 • deelgebied :4 Het Jan van Schaffelaarplantsoen

Taken en verantwoordelijkheden

Hieronder een lijst met taken en verantwoordelijkheden tijdens het project

 • Als eindverantwoordelijke senior manager sturen van het ontwikkelingsproces en leiding geven aan de multidisciplinaire ambtelijke projectenorganisatie;
  Politiek bestuurlijke strategische advisering ten aanzien van de vastgoedontwikkelingen;
 • De integrale verbinding borgen met de andere (centrum)ontwikkelingen, economische en maatschappelijke dossiers;
 • Verkrijgen van maatschappelijk draagvlak met de omgeving en overige belanghebbenden;
 • Vastgoedsturing en bewaken financiën, voortgang en ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling;
 • Sturing geven aan het stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwerpproces in de initiële fase en onderzoeken van de haalbaarheid van initiatieven;
 • Zorg dragen voor het uitvoeren en bewaken van grond- en vastgoed exploitaties, verwerving, WVG trajecten, sloop opstallen en grondsanering, gronduitgifte, etc.;
 • Onderhouden van de externe contacten en voeren van de onderhandelingen met (markt)partijen;
 • De fysieke realisatie vastgoedprogramma en de inrichting openbare ruimte en infrastructuur;
 • Het organiseren van het bestuurlijke besluitvormingstraject met de ambtelijke directie en tevens de strategische advisering aan het gemeentebestuur;
 • Contractvorming met partijen en overige belanghebbenden;
 • Organiseren communicatietrajecten en meespraak met bewoners en belanghebbenden;
  Resultaten

In het totale gebied zijn ca. 800 markt- en sociale huurwoningen en studentenwoningen ontwikkeld en gerealiseerd. Er is ca. 27.000 m2 nieuwe kantooroppervlakte ontwikkeld en gerealiseerd en ca 35.000 m2 kantooroppervlakte gerevitaliseerd. Ook zijn 4 ondergrondse meerlaagse parkeergarages gerealiseerd met in totaal ruim 1000 plaatsen. Tevens zijn diverse maatschappelijke voorzieningen waaronder een stadsdeelkantoor, bibliotheek, brandweerkazerne, onderwijsinstellingen in het gebied ondergebracht en is een nieuw winkelcentrum gerealiseerd. Het grootste parkeerdek is zodanig ontworpen dat het een dagmarktplein annex evenementenplein draagt. De verwerving en sloop van bestaande gebouwen, de contractvorming en communicatiestrategieën zijn een belangrijk onderdeel van het planvormingsproces geweest.

Facts & figures

 • Verantwoordelijk voor grondexploitatie 80 miljoen euro;
 • 450 woningen (markt en sociale huur);
 • 77 studentenwoningen;
 • 11.000 m2 toegevoegd winkeloppervlakte;
 • 6.000 m2 sociale en maatschappelijke voorzieningen;
 • 27.000m2 kantoorgebouwen;
 • Bouwen boven een rijksweg (A10);
 • 4 ondergrondse parkeergarages (720 parkeerplaatsen);
 • Openbare ruimte met dagelijkse versmarkt;
 • Betrokken partijen: Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Hillen&Roosen Bouwbedrijf / AM Vastgoed / Multi development / Woningcorporaties: Rochdale, Stadsgenoot.