TureaY Projects BV | Management & Consultancy |


michel tureay

 

TureaY Projects BV |TureaY Management & Consultancy | adviseert overheden en marktpartijen in stedelijke gebiedsontwikkeling en (maatschappelijke) vastgoedontwikkeling.

 

 

Specialties:
Interim management , Change management, Proces & Projectmanagement (PRINCE2), Omgevingsmanagement, Business development, Sustainable urban development, Real estate, Building/ Civil engineering, Place Making, Public Spaces

Mijn opdrachtgevers zijn veelal overheden, semi-overheden, bouw- en vastgoedondernemingen en ben werkzaam als;

  • Allround manager van stedelijke gebiedsontwikkelingsvraagstukken;
  • Allround Manager van bouw- en vastgoedvraagstukken.
  • Lijnmanager/ teammanager in een organisatie

 

Introductie MIchel Tureay

Als allround senior projectmanager en strategisch adviseur werk ik aan (verander)processen, projecten en programma’s. Ik ben op verschillende projecten en binnen verschillende gemeentelijke domeinen inzetbaar voor gebiedsontwikkelings- en vastgoedvraagstukken. Ik bezit tevens de ervaring om lijnmanagementposities in te vullen bij veranderende organisaties binnen dit vakgebied.

Als allround manager van stedelijke ontwikkelingsvraagstukken kijk ik inmiddels 30 jaar terug op verschillende project- en programmamanagementfuncties bij o.a. gemeentelijke overheden zoals de gemeente Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Velsen, Delft en Rotterdam en bij gerenommeerde advies- en ingenieursbureaus zoals Royal Haskoning en Grontmij. Ik heb ruime en relevante ervaring als senior strategisch adviseur in het inhoudelijk verbinden van ruimtelijke opgaven met economische dossiers en sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

 

Mijn kracht ligt met name in enerzijds mijn inhoudelijke kennis en ervaring die ik heb opgebouwd bij verschillende partijen en anderzijds om als manager een team op te bouwen en te verbeteren door mensen te coachen, te enthousiasmeren, te binden en vertrouwen te geven.

Ik ben proactief en draag graag bij aan denkkracht op strategisch, tactisch en operationeel niveau in de volle breedte van de organisatie. Ik bezit de ervaring om strategisch te sturen in gebiedsontwikkeling. Door ruimtelijke opgaven met economische- en sociaal-maatschappelijke vraagstukken te verbinden en ook realistische plannen te maken. Dat doe ik door ook mijn inhoudelijke kennis van bouw en vastgoed en mijn grote netwerk optimaal in te zetten.

Allround manager van stedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten

De afgelopen jaren heb ik bewezen complexe ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken bij diverse grote en middelgrote gemeenten in de haalbaarheidsfase verder te kunnen brengen. Als eindverantwoordelijke senior projectmanager en gebiedsontwikkelaar heb ik langdurig gewerkt aan grote binnenstedelijke herstructureringsprojecten en programma’s. zoals maatschappelijke vastgoed en commerciële centrumplanontwikkelingen. Dit varieert van een nieuw stadshart in Amsterdam en in Velsen, tot de Rotterdamse Stadshavens waar ik mij als business development manager richtte op de economische versterking, samenwerking en realisatie van initiatieven binnen de triple helix van kennisinstellingen, overheid en het bedrijfsleven.

In mijn grootstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten en programma’s en vertaal ik visie, duurzaamheidsambities en ontwikkelstrategieën naar realistische plannen. Dat doe ik door leiderschap en ervaring in te zetten en mijn specifieke kennis van gebiedsontwikkeling effectief toe te passen. Dit betreft strategische advisering, grond- en vastgoedexploitaties, verwerving, selectieprocedures, integrale contractvorming , gronduitgifte en grondsanering en erfpachtconstructies etc.

De belangrijke uitdagingen en dilemma’s in gebiedsontwikkeling waar veel gemeenten nu voor staan hebben mijn grote interesse. Door ook mijn opleiding Master City Developer, richt ik mij steeds meer op de vernieuwde rollen en posities in stedelijke ontwikkelingsvraagstukken en nieuwe strategieën . De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld uitnodigingsplanologie, nieuwe samenwerkingsverbanden steeds meer een rode draad in mijn projecten. Dit geldt ook voor communicatietrajecten en omgevingsmanagement voor het verkrijgen van draagvlak bij bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden mijn projecten.

In het verleden ben ik ook als senior bouwprojectmanager en directievoerder op grote bouwprojecten werkzaam geweest en heb vele jaren als projectmanager en bouwkundige bij architecten- en ingenieursbureaus gewerkt. Ik heb daardoor ervaren in de inhoudelijke begeleiding en coördinatie van multidisciplinaire ontwerp- en projectteams van ontwerpers, bouwkundige – en civieltechnischespecialisten.

Allround manager van bouw- en vastgoedvraagstukken

Ik richt mij ook op partijen in bouw- en vastgoedwereld zoals projectontwikkelaars, (ontwikkelende) aannemers en ook woningcorporaties, met projecten in ontwikkelingsfase, realisatie en uitvoeringsfase zijn . Als bouwkundig ingenieur en Sr bouwprojectmanager bezit ik ruime vastgoedkennis en bouwkundige ervaring en lever denkkracht in de volle breedte van de organisatie ten aanzien van vastgoedontwikkeling, exploitatie en bouwkundig onderhoud. Ik weet daarin strategische portefeuilledoelstellingen te vertalen in realistische en renderende projecten en in maatschappelijk rendement. Dit is ook goed te combineren met gebiedsontwikkelingsvraagstukken in de publieke sector of in de rol als lijnmanager die ook inhoudelijke kennis meebrengt bij o.a. vastgoedbedrijven en woningcorporaties.

Lijnmanager in de organisatie

Voor mijn opdrachten richt ik mij ook op partijen die binnen mijn vakgebied op zoek zijn naar een lijnmanager in hun organisatie. Als afdelingsmanager of teammanager ben ik goed in staat om veranderingen in de organisaties te managen Ik heb als bijvoorbeeld als hoofd Gebiedsontwikkeling ervaring in de hiërarchische aansturing van onder andere senior vakspecialisten en project- en procesmanagers. Persoonlijk laat ik mij graag uitdagen om een organisatie neer te zetten. Ik ben een coachende, inspirerende en ervaren manager die zowel hiërarchisch als situationeel leiding geeft, duidelijke lijnen uitzet en toegankelijk is. Ik heb veel ervaring met de aansturing en coaching van multidisciplinaire projectteams van vakspecialisten, beleidsmedewerkers en projectmanagers bij de overheid. Door mijn ervaring in de bouw- en vastgoedwereld ben ik breed inzetbaar in zowel de initiatieffase als ook in de realisatiefase. Daar profileer ik mij als een degelijke strategische onderhandelaar in de diverse contractvormingsfasen van projecten. Mijn ondernemerschap en commerciële ervaring heb ik opgedaan bij marktpartijen en consultants zoals gerenommeerde internationale advies- en ingenieursbureaus.