Project: Gemeente Amsterdam, Monumenten en Stadsvernieuwing


In diverse stadsvernieuwingsprojecten heb ik ruime ervaring opgedaan op het gebied van restauratie, renovatie en onderhoud. Het betreft de restauratie van diverse monumentale grachtenpanden tot woongebouwen en werkateliers. Tevens heb ik voor diverse bestaande woon- en bedrijfscomplexen haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd op het gebied van groot onderhoud en renovatie.

Taken en verantwoordelijkheden

Als bouwkundige en projectleider belast met de volgende taken:

  • het begeleiden, coördineren en sturen van bouw-,ontwerp en engineeringprocessen;
  • het leveren van bouwkundige adviezen en vervaardigen van ontwerpen uitvoeringstekeningen bestekken en calculaties.
  • het directievoeren op in uitvoering zijnde projecten.
  • Resultaten van mijn werkzaamheden

Diverse (monumentale) panden en woon- en bedrijfsgebouwen zijn gerestaureerd en gerenoveerd in het kader van meerjarenonderhoud getransformeerd tot nieuwe woon- en werkcomplexen. Door communicatie- en participatietrajecten in te zetten zijn deze complexen succesvol gerenoveerd

Facts & figures

  • Restauratie De Waag Nieuwmarkt Amsterdam ( Philipe Starck)
  • Diverse haalbaarheidsonderzoeken groot onderhoud wooncomplexen Amsterdam Jordaan
  • Restauratie diverse monumentale panden tot wooncomplexen Pr. Hendrikkade Amsterdam
  • Renovatie grootonderhoud 85 woningen Admiralengracht Kinsbergenstraat Amsterdam
  • Restauratie diverse monumentale panden tot wooncomplexen Haarlemmerdijk Amsterdam