Business Development Clean Tech Delta


Clean Tech Delta is een uniek en groeiend samenwerkings-verband in de regio Delft-Rotterdam-Drechtsteden. Uniek quasamenstellingen missie: het versterken van de economische concurrentiepositie door cleantech innovaties en investeringen. CTD is een uniek samenwerkingsverband in de zgn Triple Helix van marktpartijen, overheden en kennisinstellingen. Dit doet Clean Tech Delta voor vier sectoren:

– Biobased Economy en Duurzame Energie
– Water-, Deltatechnologie en Maritiem
– Infrastructuur en Mobiliteit
– Duurzaam Bouwen en Gebiedsontwikkeling

Als business development manager van het programmabureau Clean Tech Delta (CTD) bij de gemeente Rotterdam, was ik  verantwoordelijk voor het verder brengen van verschillende duurzame en innovatieve ontwikkelingen op o.a. de Heijplaat en de MerweVierhaven en Spoorzone Delft.

Resultaten van het project

Door met gemeenten, marktpartijen en kennisinstellingen de vermarkting en opschaling van initiatieven te organiseren en de onderlinge samenwerking te bevorderen, worden deze verder ontwikkeld en gerealiseerd. Voorbeelden van woningbouwprojecten en initiatieven zijn Concept House Village en BioRio in de Coendersbuurt in Nieuw Delft.

Partners van Clean Tech Delta zijn o.a.:

Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Gemeente Delft, Gemeente
Rotterdam, TU Delft, TNO, Van Gansewinkel Groep, ,Ballast Nedam, BP, Deltalinqs, Dura Vermeer, E.ON, Evides, Eneco, Grontmij, Havenbedrijf Rotterdam, Royal Haskoning DHV, Volker Wessels e.a.