Gemeente Amsterdam, Herontwikkeling Jan Evertsenstraat West


Als Sr. projectmanager bij de Directies Project Management Bureau & Grond en Ontwikkeling werk ik aan het grootstedelijk project Jan Evertsenstraat West. Het is één van de zgn. versnellingslocaties in de stad.
Het plangebied ligt tussen het Mercatorplein en de Sloterplas. De ontwikkeling van het westelijk deel van de Jan Evertsenstraat gaat zodoende de verbinding versterken tussen gebieden die al zeer levendig en volop in ontwikkeling zijn. In het gebied liggen vier potentiële bouwlocaties, die relatief snel tot uitvoer kunnen worden gebracht om ca. 3200 woningen , ca. 35.000 m2 maatschappelijke voorzieningen en commercieel vastgoed op te leveren. Het betreft het Mercatorpark, het OLVG-West, het terrein van de GVB-garage en het Tennispark. Met deze ontwikkeling en de levendige stadsstraat wordt een interactief, hoogstedelijk milieu ontwikkeld.
Namens de gemeente geef leiding aan het projectteam voor de herontwikkeling van twee deelgebieden. Het betreft het Mercatorpark, het OLVG-West waarin ca. 1.950 woningen, 40.000m2 zorgvoorzieningen en ca. 17.000 commerciele en maatschappelijke functies zoals een uitbreiding van het ziekenhuis en een basisschool met BSO worden ontwikkeld.

Taken en verantwoordelijkheden gebiedsontwikkelingsprojecten zijn o.a.:
• Als eindverantwoordelijke senior gebiedsontwikkelaar en projectmanager sturen van het ontwikkelingsproces, vervaardigen van ontwikkelstrategieën en leidinggeven aan de multidisciplinaire ambtelijke projectenorganisatie;
• Politiek bestuurlijke strategische advisering ten aanzien van de vastgoedontwikkelingen;
• De integrale verbinding borgen met de andere (centrum)ontwikkelingen, economische en maatschappelijke dossiers;
• Verkrijgen van maatschappelijk draagvlak met de omgeving en overige belanghebbenden;
• Onderhouden van de externe contacten en voeren van de onderhandelingen met woningcorporaties en (markt)partijen o.b.v Grond- en Vastgoedexploitaties